Το Όραμα και η Αποστολή μας

«Ζώντας σε έναν τόπο αναπόφευκτα γίνεσαι ένα με αυτόν. Αυτός σε διαμορφώνει, αυτόν κουβαλάς μέσα σου, από αυτόν εμπνέεσαι. Για εμάς, στο Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη, πρωταρχικός στόχος είναι η ανάδειξη, η προστασία και η ανάπτυξη του πολιτισμού του τόπου μας.

Γιατί πολιτισμός είναι όλα. Πολιτισμός είναι η ιστορία, είναι το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, είναι η τέχνη, είναι η φιλοξενία, είναι η κοινωνία, είναι οι άνθρωποι. Πολιτισμός, σε τελική ανάλυση, είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράς με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.»

Τζίνα Μαμιδάκη

Το Όραμα και η Αποστολή μας

Το μέλλον ξεκινάει από το παρόν

Με αφετηρία την πεποίθηση πως η εξέλιξη είναι ίδιον ευφυίας, καθώς και προϋπόθεση επιτυχίας, και κινητήριες δυνάμεις την αγάπη για την Ελλάδα, τον πολιτισμό και την ομορφιά, το σεβασμό και την ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον, το ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, την επιθυμία για ηθική επιχειρηματική δράση, ολιστική ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στις επερχόμενες γενιές, το Ίδρυμα εργάζεται σήμερα για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους και τον τόπο να βαδίσουν προς το μέλλον με τα κατάλληλα εφόδια: αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και όνειρα βιώσιμα και πραγματοποιήσιμα.

 

Ιδέες που γίνονται πράξη

Αποστολή του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη είναι να επινοεί, συντονίζει, ενθαρρύνει, υλοποιεί προγράμματα και δράσεις που συνάδουν με το όραμά του και αφορούν τις τέχνες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, η προβολή και υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της, έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι δημιουργικές και επιχειρηματικές του δυνάμεις, η ενδυνάμωση της κοινωνίας, με έμφαση στην περιοχή της Κρήτης και του Αγίου Νικολάου, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των δεσμών τουρισμού και πολιτισμού.