Ταξίδια στο χώρο και το χρόνο

Η επιθυμία για την ανάδειξη δεσμών και την ενθάρρυνση διαλόγων ανάμεσα στις τέχνες, το περιβάλλον και τον άνθρωπο βρίσκεται στον πυρήνα του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη.
Μία από τις εκφάνσεις της επιθυμίας αυτής είναι η διοργάνωση εκθέσεων, ποικίλων ως προς την έκταση και το περιεχόμενο, από την πολυπρόσωπη έκθεση γλυπτικής, ζωγραφικής, φωτογραφίας, θεάτρου και τραγουδιού «Η Χιλιανή Τέχνη ταξιδεύει στην Κρήτη», μέχρι εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας που ρίχνουν ασπρόμαυρες, νοσταλγικές ματιές στην Κρήτη περασμένων δεκαετιών.