Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Υπάρχει καταληκτική ώρα κατάθεσης των αιτήσεων;

Η καταληκτική ώρα κατάθεσης των αιτήσεων είναι 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, της καταληκτικής ημερομηνίας που αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 1. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

α. Αποστείλετε την άτυπη αίτηση σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sotirios@gnamamidakisfoundation.org.  Περικλείοντας μια συνοπτική περιγραφή του γενικότερου καλλιτεχνικού σας έργου καθώς επίσης εν συντομία και τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι το έργο σας  συνάδει με τους στόχους του βραβείου (μέχρι 300 λέξεις).

β. Εξετάστε προσεκτικά την αίτησή σας και όλα τα συνημμένα αρχεία πριν υποβάλλετε την αίτηση.

γ. Επισυνάψτε  όλα το υποστηρικτικό υλικό ως μεμονωμένο αρχείο pdf με μέγιστο μέγεθος τα 6 MB.

δ. Θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, ελέγξτε τους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αν δεν έχετε λάβει email επιβεβαίωσης σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sotirios@gnamamidakisfoundation.org 

ε. Σας παρακαλούμε ελέγξτε το προσεκτικά και στην περίπτωση που υπάρχουν τυχόν σφάλματα, επικοινωνήστε μαζί μας μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο sotirios@gnamamidakisfoundation.org. Δεν γίνεται δεκτή καμία τροποποίηση της αίτησης μετά την καταληκτική ώρα και ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων.

στ. Kάθε αιτούμενος/η έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μια πρόταση.

 1. Υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης υφιστάμενου έργου;

Όχι, το Βραβείο αφορά στη δημιουργία πρωτότυπου έργου.

 1. Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης αίτησης από ομάδα δύο καλλιτεχνών;

Τόσο η αίτηση όσο και τα συμπληρωματικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας.

 1. Είναι δυνατόν να υποβληθεί η αίτηση εντός προθεσμίας και πολύ άμεσα να κατατεθούν συμπληρωματικά έγγραφα με τα στοιχεία που λείπουν;

Τόσο η αίτηση όσο και το υποστηρικτικό υλικό θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας.

 1. Αν η πρόταση χρηματοδοτείται μερικώς από άλλο φορέα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας στην αξιολόγηση της αίτησης;

Όχι, ωστόσο είναι σημαντικό η προϋπάρχουσα χρηματοδότηση να αναφέρεται στην αίτηση.

 1. Τι ακριβώς μπορεί να είναι το «νόμιμο παραστατικό στοιχείο»;

Οι επιχορηγούμενος καλλιτέχνης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδώσει Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής.

 1. Χρειάζεται με την αίτηση να κατατεθούν τα στοιχεία τιμολόγησης του επιχορηγούμενου καλλιτέχνη που θα κόψει το νόμιμο παραστατικό;

Χρειάζεται μόνο η επωνυμία του επιχορηγούμενου καλλιτέχνη και όχι τα στοιχεία τιμολόγησης. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, θα γίνει ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν.

 1. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στις ηλικίες των αιτούντων;

Οι αιτούντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

 1. Υπάρχει περιορισμός ως προς το  είδος του έργου με τα οποίο μπορεί να συμμετέχει κάποιος καλλιτέχνης;

Η πρόταση θα πρέπει να αφορά έργο το οποίο μπορεί να εκτεθεί σε υπαίθριο χώρο. Αφορά κυρίως γλυπτά, εγκαταστάσεις, ηχητικές εγκαταστάσεις, έργα που συνδέονται με time-based καλλιτεχνική πρακτική.

 1. Γίνονται δεκτές προτάσεις υλοποίησης εφήμερων έργων όπως καλλιτεχνικές περφόρμανς, δράσεις, κτλ;

Το πρόγραμμα δεν υποστηρίζει προτάσεις υλοποίησης εφήμερων έργων. Εφήμερες δράσεις γίνονται δεκτές μόνο αν υπάγονται στο πλαίσιο της συνολικής πρότασης ως επικουρικό στοιχείο της και όχι ως ξεχωριστή πρόταση.

 1. Υπάρχει δυνατότητα να ξεπεραστεί το ποσό που δίνεται στο βραβείο;

Το ποσό του βραβείου είναι αυτό που αναφέρεται και δεν μπορεί να ξεπεραστεί.

 1. Πότε αναμένεται να εισπραχθεί το ποσό του βραβείου;

Το ΙΔΡΥΜΑ καταβάλει στον καλλιτέχνη το 50% του συνολικού ποσού με την αποδοχή του βραβείου εκ μέρους του καλλιτέχνη και την ανάθεση του έργου στον καλλιτέχνη. Το υπόλοιπο 50% του συνολικού ποσού καταβάλλεται κατά την τελική παράδοση του έργου. Η διαδικασία αυτή καθορίζεται με τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του καλλιτέχνη και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Για την είσπραξη θα χρειαστεί τραπεζικός λογαριασμός που να αντιστοιχεί στα στοιχεία του εκδότη του τιμολογίου.

 1. Στο ποσό του βραβείο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ;

Το ποσό του βραβείου παρέχεται ως καθαρό ποσό, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Το ποσοστό του ΦΠΑ είναι του κανονικού συντελεστή (24%) για την Ελλάδα. ΦΠΑ θα υπολογιστεί και στην περίπτωση που η έδρα του εκδότη βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περιπτώσεις τιμολόγησης από τρίτες χώρες θα πρέπει να δοθεί από τον καλλιτέχνη και Βεβαίωση περί Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης για να μην υπάρξει παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος. Εξειδικευμένες περιπτώσεις θα πρέπει να εξεταστούν, εφόσον προκύψουν, με βάση τα πραγματικά γεγονότα.

 1. Υπάρχει κάποιος όρος από το ΙΔΡΥΜΑ σχετικά με το πώς πρέπει να διανεμηθεί το ποσό του βραβείου;

Ο βραβευμένος καλλιτέχνης επιλέγει να δαπανήσει το ποσό κατά βούληση για οτιδήποτε αφορά στην υλοποίηση του έργου.