Επικοινωνία

Κεντρικό Γραφείο

Πανεπιστημίου 56
Κτίριο ΕΡΜΗΣ
10678 Αθήνα
Τ.: +30 210 3302284
contact@gnamamidakisfoundation.org
kyriaki@lovegreece.com