Αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

Αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

Η προσφορά προς το συνάνθρωπο αποτελεί πάγια δέσμευση του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Σεβόμενο τη δέσμευσή του αυτή και συναισθανόμενο τις περαιτέρω ανάγκες που δημιουργεί η εποχή της κρίσης την οποία διανύουμε, το Ίδρυμα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνία συνολικά, την τοπική κοινότητα, καθώς και μεμονωμένα άτομα, εστιάζοντας πρωταρχικά στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου και της Κρήτης.

Μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, αφενός υποστηρίζεται η τοπική επιχειρηματική δράση και η προώθηση τοπικών προϊόντων, αφετέρου παρέχεται οικονομική αρωγή (και δωρεές σε είδος) σε οργανισμούς, ευπαθείς ομάδες ή άτομα.

Παράλληλα, προωθείται ο εθελοντισμός στα ξενοδοχεία του ομίλου, με στόχο την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την οικονομική στήριξη φιλανθρωπικών οργανισμών και συλλόγων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και την κάλυψη ζητημάτων υγείας του προσωπικού και των οικογενειών τους.

Τέλος, ενισχύονται πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχομένου, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή και την αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής του τόπου.