Υποστηρίζοντας τις νεότερες γενιές

Η πρόοδος, η στασιμότητα, η παρακμή της κοινωνίας εξαρτώνται από τη φρόνηση και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζονται οι επερχόμενες γενιές, αυτές που θα οραματιστούν και θα δημιουργήσουν το μέλλον.

Με γνώμονα την πεποίθηση αυτή, το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη συμμετέχει σε δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες, και έχουν στόχο τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των εμπειριών που τους παρέχει η καθημερινότητα, το σχολείο, το πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, πιστεύοντας ακράδαντα πως η ευαισθητοποίηση, των νεότερων γενεών ιδίως, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή, φροντίζει για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά, με θέμα το περιβάλλον, καθώς και τη διοργάνωση επισκέψεων γνωριμίας με τη βιοποικιλότητα της ανατολικής Κρήτης.