Η τέχνη ενώνει ανθρώπους, τόπους, πολιτισμούς

Η ενασχόληση με την σύγχρονη τέχνη βρίσκεται στο «DNA» του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Η αγάπη γι’ αυτή, καθώς και η βαθιά επιθυμία για ανάδειξη, προστασία και προβολή της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, υπήρξαν ουσιαστικά οι γενεσιουργές του αιτίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα διοργανώνει Συμπόσια Τέχνης διεθνούς εμβέλειας, ενώ παράλληλα παραμένει ανοικτό σε κάθε είδους δράση που έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών και διαλόγων ανάμεσα στις τέχνες, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.